Pravidla rybolovu

PRAVIDLA RYBOLOVU

Doby lovu:

Prosinec, leden, únor - otevřeno dle dohody se správcem rybníka

Březen až Listopad otevřeno dle dostupnosti.

Povolené způsoby lovu:

Lov povolen na max. 3 pruty.

Při lovu na plavanou, nebo na těžko, smí být použit na jednom prutu jen jeden háček bez protihrotu. Krmítko, nebo olůvko musí být vždy v případě utržení ryby samovolně odpojitelné, aby ho ryba netahala za sebou.

Srkačka je přísně zakázána.

Používání krmítek povoleno, zakrmování ze břehu povoleno, zavážení návnad a nástrah po domluvě se správcem.

Lov na žížalu, nebo rousnici je zakázán.

Při lovu na přívlač, nebo muškařením, lov povolen jen na jeden prut.

Při lovu dravců se smí používat pouze umělá nástraha. Lov na živou, mrtvou rybu a její části je zakázán.

Zbavení ulovených ryb od háčku provádějte co nejšetrnějším způsobem ve vodě, nebo na podložce k tomu určené.

Focení úlovku provádějte ve vodě, nebo v kleče nad podložkou z důvodu možného vysmeknutí ryby a jejího poranění pádem z velké výšky.

V případě, že si rybář chce ulovenou rybu přivlastnit a ryba po změření splňuje stanovená kritéria pro přivlastnění, musí její délku a druh neprodleně zapsat do úlovkového lístku. Zapsaná ryba je považována za přivlastněnou. Pokud bude kontrolou zjištěno, že tak neučinil, bude mu povolenka odebrána bez náhrady, lov ukončen a ryba vrácena vodě.

Při opakovaném porušení stanoveného řádu nebude žádná další povolenka přestupci pro danou sezónu vydána.

Dodržování pořádku a zásad slušného chování, neničení porostů a areálu je považováno za samozřejmost.

Kontrolu dodržování pravidel sportovního rybolovu může provádět jen osoba tím pověřená, nebo majitelé provozovatele, Sportovní rybolov Hruškov s.r.o.

Ukončení lovu a odchod nutno hlásit správci areálu.

Povolenka není přenosná a je nutno ji při odchodu vrátit.

Na jedné straně rybníku je Wi-fi připojení zdarma.

WC zdarma

Povinná výbava rybáře:

  • podběrák
  • podložka pod ryby
  • vyprošťovač háčků
  • Rybář, který si chce přivlastnit ulovenou rybu, musí mít měřidlo (metr), pro zjištění její délky.